Deze mail kan vertrouwelijke informatie bevatten die uitsluitend gericht is aan de bestemmeling.  Gelieve de afzender onmiddellijk te verwittigen als u deze mail per vergissing ontving.  Als u niet als bestemmeling bedoeld werd, verzoeken wij u deze mail niet te gebruiken en deze te vernietigen.  Voor de inhoud van deze mail is enkel de afzender verantwoordelijk.  De afzender kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige wijziging van zijn bericht.