Meer dan ooit is het belangrijk om milieuoverwegingen te integreren in het ontwerp van projecten, investeringen en hervormingen, om een hoog niveau van milieubescherming te garanderen. Zowel op Europees niveau als Belgisch niveau gelden daarvoor wettelijke bepalingen en beginselen.  

De Richtlijn Strategische Milieueffectbeoordeling (SMB) heeft tot doel de milieueffecten van bepaalde plannen en programma's bij de voorbereiding ervan te beoordelen, met deelname van de burger.  

Investeringen en hervormingen worden getoetst aan het ‘Do No Significant Harm’-beginsel (DNSH) om aanzienlijke schade aan het milieu te voorkomen. Dit beginsel wordt steeds vaker toegepast bij projecten die financiering krijgen van de Europese Unie of de Belgische overheid.