Pilootproject ‘Dubbele diagnose’

 

In de klinische praktijk werd meer en meer patiënten een dubbele diagnose vastgesteld, met name een druggerelateerd gezondheidsprobleem in combinatie met een psychotisch probleem. Deze patiënten zijn bij uitstek kwetsbaar en vinden hun plaats niet in de bestaande hulpverlening.

In 2002 werd een pilootproject opgestart in twee ziekenhuizen.  De specifieke opdracht van deze eenheden is het aanbieden van een intensieve behandeling, die is aangepast aan de combinatie van beide problemen (middelengerelateerd gezondheidsprobleem en psychisch probleem). De doelstelling bestaat erin om, na een intensieve behandeling (6 maanden met een maximum verlenging van 6 maanden), de patiënt op zijn te stabiliseren en vooral hem/haar door te verwijzen naar andere diensten om de verdere zorg te kunnen waarborgen.

Contactgegevens

Katia Huard
Medewerker Cel Drugs

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Tel.: 02/524.86.14