Alle biociden houden in meer of mindere mate een risico in voor onze gezondheid – in het bijzonder voor de gezondheid van zwangere vrouwen en kinderen – en voor ons milieu. Als u een biocide moet gebruiken, doe dit dan voorzichtig en met aandacht voor de kinderen en personen in de buurt en volg altijd de veiligheidsvoorschriften. En dat begint al vóór de aankoop van een dergelijk product!

1.1. Een biocide kopen

Voor u een biocide koopt,…
… is het belangrijk dat u zich een aantal vragen stelt:

 • Hebben we dit product echt nodig?
 • Bestaat er een alternatief dat minder risico’s inhoudt?
 • Welk van de toegelaten biociden is het meest geschikt om mijn probleem op te lossen?
 • Moet ik beschermingsmateriaal kopen, zoals handschoenen, een veiligheidsbril, … ?

Indien u een biocide moet kopen, koopt u best de gewenste hoeveelheid en niet meer dan u nodig hebt. Het is niet nodig om een voorraad aan te leggen, zo vermijdt u ook ongevallen of de vernietiging ervan als chemisch afval!
Biociden worden verkocht in verschillende verpakkingen zoals flessen, dozen, spuitbussen, armbanden, enz. Deze verpakkingen voldoen aan een aantal wettelijke vereisten, zoals de aanwezigheid van een veiligheidsdop. Ook hun etiket vermeldt belangrijke verplichte informatie over de samenstelling en de gevaren van het product en ook het Belgische toelatingsnummer. Soms wordt ook een gebruiksaanwijzing meegeleverd. Het is belangrijk dat u die informatie leest om na te gaan of dit wel het juiste product is, om de verschillende voorgestelde biociden te vergelijken en het beste te kiezen dat beantwoordt aan uw behoeften, maar ook rekening houdend met uw gezondheid en met het milieu, om te weten welke voorzorgsmaatregelen u precies moet nemen en welke beschermingsuitrusting vereist is, wat u moet doen met het afval en welke maatregelen u moet nemen bij een ongeval.

1.2. Alvorens u een biocide gebruikt

Voor u een biocide gebruikt, is voorzichtigheid geboden. De risico’s gekoppeld aan het gebruik ervan zijn vermeld op het etiket in de vorm van pictogrammen en gevarenaanduidingen. Het is belangrijk dat u deze leest want u vindt er aanwijzingen voor een optimaal gebruik. Vaak wordt er ook een bijsluiter meegeleverd met gedetailleerde instructies. Blijf uiterst waakzaam tijdens het gebruik, vooral in aanwezigheid van kinderen.
Tijdens het gebruik van een biocide, denk eraan:

 • om uzelf te beschermen volgens de aanwijzingen en om u strikt te houden aan de instructies (voor sommige producten bijvoorbeeld bieden nitrilhandschoenen een andere vorm van bescherming dan rubberen of latexhandschoenen) ;
 • om kinderen tijdens het gebruik van een biocide uit de buurt te houden ;
 • om kinderen en andere personen uit de buurt te houden zolang er een risico aanwezig is (product nog aan het drogen, moet nog nagespoeld worden, …) ;
 • om « lokmiddelen » zoals muizenkorrels, mierenlokdozen, … buiten het bereik van kinderen te houden;
 • om voedingswaren en dranken op een doeltreffende manier af te schermen van blootstelling aan het product ;
 • om het biocide nooit over te gieten in een ander recipiënt (risico op accidentele vergiftiging) ;
 • om de aangegeven hoeveelheden in acht te nemen, want te veel product gebruiken geeft geen beter resultaat, wel in tegendeel!
 • om het biocide, na gebruik, op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op te bergen.

1.3. Wat te doen bij een ongeval met een biocide ?

Lees op het etiket, in de bijsluiter of op de verpakking welke instructies u moet volgen als er eerste hulp moet worden toegediend. Neem contact op met  het Antigifcentrum (Tel. 070/ 245 245) of met uw huisarts/behandelende arts. Andere nuttige tips vindt u op de website van het Antigifcentrum.

1.4. Een biocide opruimen of verwijderen

Biociden moeten worden verwijderd volgens de instructies die op de verpakking staan. Indien deze niet vermeld zijn, volgt u de afvalverwijderingsvoorschriften van uw Regio. Giet een biocide nooit in de gootsteen!

Wenst u meer informatie?

U kunt steeds contact met ons opnemen via info.biocides@health.fgov.be, onze helpdesk of onze Service Center Gezondheid op het nummer 02/524.97.97 (elke werkdag van 8 tot 13 u.).

Raadpleeg ook onze folder « Weet u wat een biocide is? » of de brochure Biociden en pesticiden: niet zonder risico ‘s !

Document