Dankzij de e-Box bezorgt Medex je gemakkelijk de documenten en meldingen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, administratieve vereenvoudiging… Er zijn ontzettend veel voordelen.

 

Waarom de e-Box gebruiken?

De e-Box heeft talrijke voordelen:

 • Beveiligde verzending : we zijn er zeker van dat onze verzendingen rechtstreeks en correct in je e-Box terechtkomen;
 • Snelheid: de verstuurde documenten komen rechtstreeks en onverwijld in je e-box terecht;
 • Zichtbaarheid: de identiteit van de uitgevende instelling is duidelijk op de verstuurde documenten vermeld, de verzending gebeurt nooit anoniem;
 • Duurzaamheid: de e-Box is een instrument dat ervoor zorgt dat er beduidend minder papieren documenten worden afgeprint en verstuurd;
 • Voordelig: de e-Box is gratis, waardoor er kan worden bespaard op het vlak van het aantal prints, personeels- en portkosten voor de interne post;
 • Bewijs van verzending: via het systeem kan de instelling een spoor van elke uitgevoerde verzending bewaren;
 • Toegankelijkheid: de medewerkers hebben permanent toegang tot de e-box via hun internetverbinding (thuiswerk, …). Bovendien kunnen de documenten door verschillende personen worden geconsulteerd en worden ze zorgvuldig in een beveiligde ruimte geklasseerd.

 

Over welke documenten gaat het?

 • Afwezigheden wegens ziekte,
 • Re-integratie
 • Arbeidsongevallen en
 • Vervroegde pensioneringen om medische redenen.

 

Over welke documenten en informatie gaat het niet?

 • Beroepsziekten,
 • Rapporten en lijsten (SAS-rapporten en BI-rapporten) die gegenereerd worden door het online Ziekteverzuimsysteem waarop onze federale klanten beroep doen en
 • Specifieke mededelingen die niet binnen de standaardprocedures vallen.
   

Hoe toegang krijgen tot de e-Box ? 

Wil je toegang tot e-Box Enterprise? Ga dan naar de volgende website:  Home – e-Box Enterprise (eboxenterprise.be) 

 

Meer info?

Hoe e-Box Enterprise activeren? Welke rollen bestaan er in e-Box Enterprise?
Je vindt alle info op de volgende website: Home – e-Box Enterprise (eboxenterprise.be) 

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)