Dankzij de e-Box bezorgt Medex je gemakkelijk de documenten en meldingen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, administratieve vereenvoudiging… Er zijn ontzettend veel voordelen.

 

Waarom de e-Box gebruiken?

De e-Box heeft talrijke voordelen:

 • Beveiligde verzending : we zijn er zeker van dat onze verzendingen rechtstreeks en correct in je e-Box terechtkomen;
 • Snelheid: de verstuurde documenten komen rechtstreeks en onverwijld in je e-box terecht;
 • Zichtbaarheid: de identiteit van de uitgevende instelling is duidelijk op de verstuurde documenten vermeld, de verzending gebeurt nooit anoniem;
 • Duurzaamheid: de e-Box is een instrument dat ervoor zorgt dat er beduidend minder papieren documenten worden afgeprint en verstuurd;
 • Voordelig: de e-Box is gratis, waardoor er kan worden bespaard op het vlak van het aantal prints, personeels- en portkosten voor de interne post;
 • Bewijs van verzending: via het systeem kan de instelling een spoor van elke uitgevoerde verzending bewaren;
 • Toegankelijkheid: de medewerkers hebben permanent toegang tot de e-box via hun internetverbinding (thuiswerk, …). Bovendien kunnen de documenten door verschillende personen worden geconsulteerd en worden ze zorgvuldig in een beveiligde ruimte geklasseerd.

 

Over welke documenten gaat het?

 • Afwezigheden wegens ziekte,
 • Arbeidsongevallen en
 • Vervroegde pensioneringen om medische redenen.

Deze documenten worden momenteel nog per post of per mail verstuurd naar de werkgever en zullen vanaf 15/06/2017 via de e-Box van de onderneming verstuurd worden. Neem contact op met je hoofdtoegangsbeheerder om je toegang te verlenen tot de applicaties van Medex. Uiteraard alleen voor die applicaties die van belang zijn voor je organisatie. Als je organisatie geen beroep doet op Medex voor arbeidsongevallen, moet u uiteraard geen toegang vragen tot die applicatie.

 

Over welke documenten en informatie gaat het niet?

 • Beroepsziekten,
 • Rapporten en lijsten (SAS-rapporten en BI-rapporten) die gegenereerd worden door het online Ziekteverzuimsysteem waarop onze federale klanten beroep doen en
 • Specifieke mededelingen die niet binnen de standaardprocedures vallen.

 

Hoe toegang krijgen tot de e-Box ? 

Via de website van de Sociale Zekerheid: meld u aan op https://www.socialsecurity.be en kies de toegang « Onderneming ». Klik vervolgens op « e-Box ».

 

Hulpkit 

 

Meer info?

Vragen over de e-Box (hoe dient de e-Box te worden geactiveerd?, welke velden dienen er te worden ingevuld?, enz.) moeten aan het Contactcenter van Sociale Zekerheid telefonisch (02/511.51.51.) of via het contactformulier worden gericht.  

Contactgegevens

Bestuur van de medische expertise (Medex)

Galileelaan 5, bus 2 

1210 Brussel

Service Center Gezondheid: 02/524 97 97  (bereikbaar op werkdagen tussen 8u00 en 13u00)