Burgers

Legalisatie van medische attesten

De legalisatie van een medisch attest zorgt ervoor dat u dit document in het buitenland kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor een adoptie of een reisvisum. De FOD Volksgezondheid...
Professionelen

e-Box onderneming

Uw MEDEX-documenten via de elektronische brievenbus van uw onderneming: snel, veilig en toegankelijk!
Professionelen

Off-Road : niet voor de weg bestemde mobiele machines

Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw moeten zich houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen, net zoals de klassieke voertuigen...
Professionelen

Formulieren badges DGH

U bent hulpverlener of verpleegkundige-ambulancier ? U kan op deze pagina alle formulieren terugvinden aangaande de badges Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).
Professionelen

Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP)

Kadaster van de ziekenhuiswereld op basis van geactualiseerde gegeven om een gezondheidsbeleid te helpen uitwerken zoals voorzien in art. 92 van de wet op de ziekenheuizen
Professionelen

Helpdesk DPPC

Contactpunt voor professionele gebruikers : www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag. Bent u een consultant of professional in de chemische of aanverwante sectoren? Of...
Burgers

Federale openbare raadplegingen

Informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen
Burgers

Lijst van verwarmingstoestellen

Lijst van houtkachels die niet meer in België mogen worden verkocht Lijst van verwarmingstoestellen voor consumenten (toegang voor consumenten) Heating manufacturer database (...
Professionelen

2050-webtool voor experten

Geavanceerde rekentool voor de uitwerking van scenario’s voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij in België tegen 2050.
Professionelen

het Belgisch register voor broeikasgassen

www.climateregistry.be
DEA - AED
Burgers

Automatische externe defibrillatoren (AED)

Registreer automatische externe defibrillatoren (AED) die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn.
Professionelen

CITES-databank

Aanvragen van vergunningen en certificaten via de CITES-databank, om handelsactiviteiten met CITES-soorten of -specimens uit te voeren.