• Registratie van de dringende interventies (MUGREG)
  • Registratie van urgentiegegevens in spoedgevallendiensten (UREG)
  • Raadpleging van de wilsverklaringen inzake euthanasie (EuthaConsult)
  • Feedback zorgprestaties van de ziekenhuizen  (eTCT(RISIV)
  • Elektronische datering (Elektronische datering  van de geneesmiddelenvoorschriften in de ziekenhuizen)