Automatische externe defibrillatoren (AED) die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn, moet u registreren. De FOD Volksgezondheid zal de AED in een databank opnemen en u krijgt een registratienummer.

Wat is de procedure om een AED te registreren?

Registreer automatische externe defibrillatoren (AED) via het onderstaande formulier en stuur het per post of per mail naar de FOD Volksgezondheid:

- per e-mail
of
- per post naar:

Cel Dringende Geneeskundige Hulpverlening
Dienst Dringende Hulpverlening
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40/10
1060 Brussel

Let op! Uw dossier wordt enkel behandeld als de aanvraag volledig is.

Waar vind ik de lijst van de AED’s die geregistreerd werden door de FOD Volksgezondheid?
Vraag deze lijst via dit formulier. U zal de lijst per email ontvangen.

Wettelijk kader

  • KB van 21 april 2007 - Koninklijk besluit houdende veiligheids-en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

  • Omzendbrief ICM/DGH/2010/2: de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen.