Covid-19 - Aanpassing van de procedure!

Momenteel kunnen we geen nieuwe verzoeken per post melden. Daarom vragen we u om uw verzoeken rechtstreeks in te dienen via ons online formulier.
U ontvangt uw registratienummer zodra het is verwerkt door een van onze medewerkers.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Automatische externe defibrillatoren (AED) die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn, moet u registreren. De FOD Volksgezondheid zal de AED in een databank opnemen en u krijgt een registratienummer.

Wat is de procedure om een AED te registreren?
Registreer automatische externe defibrillatoren (AED) via het onderstaande formulier en stuur het per post of per mail naar de FOD Volksgezondheid:


Waar vind ik de lijst van de AED’s die geregistreerd werden door de FOD Volksgezondheid?
Vraag deze lijst via mail naar aed-dea@health.fgov.be. U zal de lijst per kerende mail ontvangen.

Wettelijk kader

KB van 21 april 2007 - Koninklijk besluit houdende veiligheids-en andere voorwaarden inzake een automatische externe defibrillator gebruikt in het kader van een reanimatie.

Omzendbrief ICM/DGH/2022/1: de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen.

Omzendbrief ICM/DGH/2010/2: de inschakeling in de dringende geneeskundige hulpverleningsketen van automatische externe defibrillatoren (AED) op publieke plaatsen.