Een online opleiding volgen? Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk.

FOD Volksgezondheid en het RIZIV stellen een reeks e-learnings ter beschikking over verschillende gezondheids(zorg)gerelateerde thema’s. Daarnaast worden ook e-learnings ter beschikking gesteld door partnerorganisaties. De e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk. Veel cursussen geven recht op accreditering voor artsen en apothekers-biologen (CreditPoints of CP's).

Lijst van beschikbare e-learnings:

Momenteel worden de e-learnings gemigreerd naar een nieuw platform, Moodle. Daarom zult u, afhankelijk van welke e-learning u volgt, naar het ene of het andere platform worden geleid.

Aanpak en preventie van urineweg-infecties
Dementie - verpleegkundige zorgen
Overgewicht en obesitas
Zilverzachte zorg
Handhygiene
Insulinotherapie-type 2
Veilig minder antibiotica ?
Rationeel gebruik van benzodiazepines
Leidraad CBRNe van het ziekenhuisnoodplan (ZNP)
Burn-out
GRACE INTRO (vervolg van Veilig minder antibiotica)
Ziekenhuisnoodplan
Depressie deel 1 :Diagnostiek
Depressie deel 2 :Behandeling
Let’s put evidence into practice
Mediprima, de hervorming van de medische hulp verleend door de OCMW’s
 

Aan het einde van elke e-learning kunt u een deelname-attest downloaden . Indien u over een RIZIV-nummer beschikt, zal dit op uw attest worden vermeld (Hiervoor dient u ingelogd te zijn via e-ID / elektronische identiteit). Dit attest kan pas worden gedownload als u de volledige e-learning heeft gevolgd met inachtname van de minimale opleidingstijd (varieert naargelang de e-learning).

Opgelet: voor artsen en apothekers-biologen is dit attest niet geldig voor accreditering. Een arts of apotheker-bioloog die inlogt met zijn eID / elektronische identiteit en een geaccrediteerde cursus met succes afrondt (minimale opleidingstijd), behaalt CP’s. De cursusverantwoordelijke meldt aan het begin van de volgende maand de namen van de geslaagde artsen / apothekers-biologen aan het RIZIV.

Opgelet: houd rekening met een 4-tal weken verwerkingstijd vooraleer deze CP’s in uw persoonlijk accrediteringsdossier zijn opgenomen.

 

Wat doet u bij problemen om in te loggen met uw eID via eHealth?

Contact :