Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

  • Vul het aanvraagformulier in:

  • De aanvraag zal worden onderzocht door de Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen. Die zal zich over de aanvraag uitspreken.

  • De Federale Raad stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies zal de minister u al dan niet een erkenning als stagemeester en/of als stagedienst toekennen. De Raad kan geen negatief advies uitbrengen voordat u de mogelijkheid heeft gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.

Stopzetten of intrekken van de erkenning
De eerste erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, hernieuwingen worden toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester of -dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@gezondheid.belgie.be*
De erkenning kan ingetrokken worden door de minister wanneer:

  • de stagemeester of -dienst niet aan de vooropgestelde criteria voldoet
  • de stagemeester of -dienst sancties opgelegd heeft gekregen van rechterlijke, disciplinaire of administratieve aard.

Meer informatie: stagemeester klinische orthopedagogie

Indien de elektronische verzending voor u technisch onmogelijk is, kunt u uw dossier per aangetekend schrijven versturen naar:
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Dienst Gezondheidsberoepen en Beroepsuitoefening
Galileelaan, 5/2
1210 Brussel
Gelieve in dat geval rekening te houden met een langere behandelingsduur.