Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

U wenst een aanvraag voor erkenning als stagemeester in te dienen? Dien uw aanvraag in:  

 • via het nieuwe portaal:
  • identificeer u met een eID-kaartlezer of via de Itsme app 
  • vul het formulier volledig in, laad de nodige bijlagen op en klik op ‘verzenden’
    
 • via een formulier:
 • Indien u het formulier per post of e-mail verstuurt:

  • Stuur het ingevulde formulier in PDF formaat met de bijlagen per e-mail naar stagemeester@health.fgov.be.
   Let op! Een ander formaat zoals JPEG of Excel vertraagt de verwerking en beoordeling van uw aanvraag. 

  • Stuur uw papieraanvraag per aangetekende zending naar:
   FOD Volksgezondheid
   Erkenning Stagemeesters
   Galileïlaan 5/2
   1210 Brussel

   ​​​Let op! In geval van verzending per post of per mail, dient u rekening te houden met een langere behandelingsduur. Gebruik bij voorkeur het nieuwe portaal.

 • De Federale Raad voor Geestelijke Gezondheidsberoepen onderzoekt de aanvraag en spreekt zich erover uit.

 • De Federale Raad stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis van dit advies kent de minister u een erkenning als stagemeester of als stagedienst toe of niet. De Raad brengt geen negatief advies uit voor u de kans heeft gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.

Stopzetten of intrekken van de erkenning
De eerste erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar, hernieuwingen worden toegekend voor een periode van 5 jaar.
Een stagemeester of -dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@health.fgov.be
De erkenning kan ingetrokken worden door de minister wanneer:

 • de stagemeester of -dienst niet aan de vooropgestelde criteria voldoet
 • de stagemeester of -dienst sancties opgelegd heeft gekregen van rechterlijke, disciplinaire of administratieve aard.

Meer informatie: stagemeester klinische psychologie