Welke documenten worden gelegaliseerd?

Enkel medische attesten of getuigschriften, ondertekend door een arts, worden gelegaliseerd door de FOD Volksgezondheid.

Wat moet er minimaal op het medisch attest staan?

 • Naam en voornaam van de arts
 • Naam en voornaam van de patiënt
 • Datum van aflevering
 • Stempel en RIZIV nummer van de arts
 • Handtekening van de arts (geen elektronische handtekening!)

Welke documenten moeten bij de aanvraag worden gevoegd?

 • Het aanvraagformulier
 • Het te legaliseren medisch attest
 • Recto/verso kopie van de identiteitskaart, verblijfskaart of het paspoort van de aanvrager

Hoe vraagt u het legalisatie-attest aan?

Kies uit de volgende mogelijkheden:

 • U kunt uw aanvraag indienen per mail via visa@gezondheid.belgie.be. Voeg zeker alle gevraagde informatie en documenten toe aan uw aanvraag. Onvolledige aanvragen worden niet behandeld.
 • U kunt uw aanvraag afgeven aan het onthaal van de FOD Volksgezondheid in een gesloten envelop. Ons adres : Eurostation II, Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel.

.

eLegalization

In samenwerking met de FOD Buitenlandse Zaken maakt de FOD Volksgezondheid vanaf januari 2019 gebruik van het platform eLegalization. Deze website maakt het voor beide instanties mogelijk om de voorgelegde documenten sneller en efficiënter te behandelen, terwijl de procedure voor u eenvoudiger wordt:

 1. Nadat u de te legaliseren documenten heeft ingediend bij de FOD Volksgezondheid, behandelen wij uw aanvraag en sturen wij uw dossier automatisch door naar de FOD Buitenlandse Zaken.
 2. De FOD Buitenlandse Zaken zet uw dossier verder en levert hetzij een elektronische apostille, hetzij een elektronische legalisatie af (naargelang het land van bestemming.
 3. U hoeft zich niet meer aan te melden bij het loket van de FOD Buitenlandse Zaken om uw document te krijgen; u hoeft enkel te wachten op een mail met vraag tot elektronische betaling.
 4. Wanneer de betaling is uitgevoerd, ontvangt u een bevestigingsmail van de dienst Legalisaties, met de link om uw document te downloaden.

U vindt alle informatie over eLegalization op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Behandelingsduur

Hou er rekening mee dat de verwerkingstijd van een legalisatie-aanvraag bij de FOD Volksgezondheid 5 werkdagen in beslag kan nemen. We raden u aan om uw aanvraag op tijd in te dienen. Legalisaties worden nooit ter plaatse opgemaakt. Op de gewone kantooruren kunt u ter plaatse enkel uw documenten afgeven aan het onthaal.