Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw moeten zich houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen, net zoals de klassieke voertuigen zoals wagens en vrachtwagens de EURO-normen moeten naleven.

De benaming « niet voor de weg bestemde mobiele machines » in de zin van de Europese reglementering, dekt de voertuigen of toestellen uitgerust met een benzine- of dieselmotor die niet bestemd zijn voor personen- of goederenvervoer (landbouwmachines, machines die gebruikt worden in de bouw, bosbouw- of landbouwwerktuigen,…).

Gelet op de omvang en de diversiteit van de markt, zijn er overgangsbepalingen voorzien, onder meer het flexibiliteitsmechanisme.

De fabrikant van machines die in aanmerking wil komen voor het flexibiliteitsmechanisme kan zijn aanvraag indienen op het volgende adres:
www.manufacturer-offroad.be