Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma

Europese diploma’s (Richtlijn 2005/36/EG)

Visum voor permanente uitoefening

Europese beoefenaars die zich permanent willen vestigen in België en hun gezondheidszorgberoep wensen uit te oefenen, moeten eerst een erkenning aanvragen bij één van de Gemeenschappen.

Pas na toekenning van een erkenning door de Gemeenschappen, stuurt de FOD Volksgezondheid u automatisch uw visum op dat u de toegang tot het beroep verleent.

Tijdelijke en incidentele dienstverrichting

Europese beoefenaars die in een andere Europese lidstaat gevestigd zijn en tijdelijk of occasioneel hun beroep in België wensen uit te oefenen, moeten hiervoor een toelating aanvragen bij de FOD Volksgezondheid.

De aanvraag gebeurt aan de hand van dit formulier en moet verstuurd worden via visa@health.fgov.be.

Niet-Europese diploma's

Visum voor permanente uitoefening (alle beroepen) - artikel 145

  • U hebt niet de nationaliteit van een van de landen van de EER of Zwitserland
  • ​U vraagt eerst een gelijkwaardigheid van uw buitenlands diploma aan bij één van de Gemeenschappen
  • Als kinesitherapeut, zorgkundige of beoefenaar van een paramedisch beroep1, moet u ook een erkenning kunnen voorleggen. U kunt de erkenning aanvragen bij één van de Gemeenschappen, bij volgende diensten:
  • Hierna vraagt uw visum aan via dit formulier

Toelating voor stage/fellowship (tijdelijk) - buitenlandse artsen - artikel 146

  • U bent normaal niet gerechtigd om uw beroep uit te oefenen in België
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden toelating krijgen om bepaalde activiteiten uit te oefenen in het kader van een gespecialiseerde opleiding voor maximum 2 jaar
  • U volgt deze procedure

1 Audioloog en Audicien / Bandagist, Orthesist en Prothesist / Diëtist / Ergotherapeut / Farmaceutisch-technisch assistent / Logopedist / Medisch laboratorium technoloog / Orthoptist-optometrist / Podoloog / Technoloog medische beeldvorming / Mondhygiënist