Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma:

Europese diploma’s

U vraagt eerst een erkenning aan bij één van de Gemeenschappen.

Na uw erkenning krijgt u automatisch uw visum opgestuurd.


Niet-Europese diploma’s

Permanente uitoefening

Buitenlandse artsen - stage/fellowship

  • U bent normaal niet gerechtigd om uw beroep uit te oefenen in België
  • U kunt onder bepaalde voorwaarden toelating krijgen om bepaalde activiteiten uit te oefenen in het kader van een gespecialiseerde opleiding voor maximum 2 jaar
  • U volgt deze procedure