Burgers

Legalisatie van medische attesten

De legalisatie van een medisch attest zorgt ervoor dat u dit document in het buitenland kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor een adoptie of een reisvisum. De FOD Volksgezondheid...
Professionelen

Formulieren badges DGH

U bent hulpverlener of verpleegkundige-ambulancier ? U kan op deze pagina alle formulieren terugvinden aangaande de badges Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).
Professionelen

Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP)

Kadaster van de ziekenhuiswereld op basis van geactualiseerde gegeven om een gezondheidsbeleid te helpen uitwerken zoals voorzien in art. 92 van de wet op de ziekenheuizen
DEA - AED
Burgers

Automatische externe defibrillatoren (AED)

Registreer automatische externe defibrillatoren (AED) die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn.

e-learning

De FOD en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende thema’s inzake de gezondheid. Alle e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.
Professionelen

"GIFT Action" Applicatie

Registratie van de gegevens betreffende de lokale functie donorcoordinatie
Professionelen

Visum voor een buitenlands diploma

Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma
Professionelen

Erkenning van stagemeester of –dienst

Aanvragen of verlengen van een erkenning als stagemeester of stagedienst
Burgers

Instemming of weigering orgaandonatie

Elke Belg kan bij het gemeentebestuur een instemming of weigering voor orgaandonatie laten registeren
Professionelen

Aanvragen van een lijkenpas

Voor het vervoer van een lijk naar een ander land kunnen begrafenisondernemers en ambassades/consulaten elektronisch een lijkenpas aanvragen
Burgers

Wilsverklaring inzake euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren
Professionelen

Aanvragen en beheren van SNOMED CT licenties

Systematized Nomenclature of Medicine (Clinical Terms)