Professionelen

Off-Road : niet voor de weg bestemde mobiele machines

Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw moeten zich houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen, net zoals de klassieke voertuigen...
Professionelen

Helpdesk DPPC

Contactpunt voor professionele gebruikers : www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag. Bent u een consultant of professional in de chemische of aanverwante sectoren? Of...
Professionelen

2050-webtool voor experten

Geavanceerde rekentool voor de uitwerking van scenario’s voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij in België tegen 2050.
Professionelen

het Belgisch register voor broeikasgassen

www.climateregistry.be
Professionelen

Databank verwarmingstoestellen

Fabrikanten van verwarmingstoestellen moeten de toestellen die ze op de markt brengen, registreren.
Professionelen

Milieuvergunningen voor Antarctica

Aanvragen van milieuvergunningen voor Belgische burgers of expedities die voor toeristische of wetenschappelijke doeleinden naar Antarctica reizen.
Professionelen

FLEGT applicatie

Houtinvoerders kunnen de online applicatie FLEGT gebruiken om FLEGT-vergunningen in te dienen en om het vrij verkeer van hun zendingen door de douane te bekomen.
Professionelen

Biociden

Procedures, verplichtingen, voorwaarden en nadere regels voor het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van biociden.
Professionelen

Registreren van nanomaterialen

Bedrijven moeten de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren.
Professionelen

Databank Biofuel

Professionelen moeten biobrandstoffen die op de markt worden gebracht registreren in een databank.
Professionelen

Databank voor milieuproductverklaringen (EPD)

Fabrikanten die een milieuboodschap willen aanbrengen op hun product(en) moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en die registreren in een databank.