Burgers

Legalisatie van medische attesten

De legalisatie van een medisch attest zorgt ervoor dat u dit document in het buitenland kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor een adoptie of een reisvisum. De FOD Volksgezondheid...
Burgers

Federale openbare raadplegingen

Informatie over lopende openbare raadplegingen van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en de resultaten van vorige openbare raadplegingen
Burgers

Lijst van verwarmingstoestellen

Lijst van houtkachels die niet meer in België mogen worden verkocht Lijst van verwarmingstoestellen voor consumenten (toegang voor consumenten) Heating manufacturer database (...
DEA - AED
Burgers

Automatische externe defibrillatoren (AED)

Registreer automatische externe defibrillatoren (AED) die op publieke plaatsen staan of in een voertuig aanwezig zijn.
Burgers

Instemming of weigering orgaandonatie

Elke Belg kan bij het gemeentebestuur een instemming of weigering voor orgaandonatie laten registeren
Burgers

Wilsverklaring inzake euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren
Burgers

CO2-Gids (nieuwe wagens)

Bereken online de CO 2 -uitstoot van nieuwe wagens
Burgers

Energievreters

Met deze webtoepassing kan je het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot inschatten (en verminderen !) van de (huidige of toekomstige) apparaten en materialen van je woning.