Professionelen

e-Box onderneming

Uw MEDEX-documenten via de elektronische brievenbus van uw onderneming: snel, veilig en toegankelijk!
Professionelen

Off-Road : niet voor de weg bestemde mobiele machines

Landbouwvoertuigen of -machines of voertuigen die gebruikt worden in de bouw moeten zich houden aan emissielimieten voor vervuilende stoffen, net zoals de klassieke voertuigen...
Professionelen

Formulieren badges DGH

U bent hulpverlener of verpleegkundige-ambulancier ? U kan op deze pagina alle formulieren terugvinden aangaande de badges Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH).
Professionelen

Jaarlijkse ziekenhuisstatistieken (STATHOSP)

Kadaster van de ziekenhuiswereld op basis van geactualiseerde gegeven om een gezondheidsbeleid te helpen uitwerken zoals voorzien in art. 92 van de wet op de ziekenheuizen
Professionelen

Helpdesk DPPC

Contactpunt voor professionele gebruikers : www.helpdeskdppc.be of stel hier meteen uw vraag. Bent u een consultant of professional in de chemische of aanverwante sectoren? Of...
Professionelen

2050-webtool voor experten

Geavanceerde rekentool voor de uitwerking van scenario’s voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij in België tegen 2050.
Professionelen

het Belgisch register voor broeikasgassen

www.climateregistry.be
Professionelen

CITES-databank

Aanvragen van vergunningen en certificaten via de CITES-databank, om handelsactiviteiten met CITES-soorten of -specimens uit te voeren.
Professionelen

"GIFT Action" Applicatie

Registratie van de gegevens betreffende de lokale functie donorcoordinatie
Professionelen

Visum voor een buitenlands diploma

Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma
Professionelen

Erkenning van stagemeester of –dienst

Aanvragen of verlengen van een erkenning als stagemeester of stagedienst
Professionelen

Aanvragen van een lijkenpas

Voor het vervoer van een lijk naar een ander land kunnen begrafenisondernemers en ambassades/consulaten elektronisch een lijkenpas aanvragen