Ambtenaren

eMediAtt

Ambtenaren die ziek zijn, kunnen een elektronisch medisch attest rechtstreeks door hun arts laten invullen. Medex ontvangt het attest automatisch via eHealth.