e-learning

De FOD en het RIZIV hebben een aantal e-learnings ontwikkeld over verschillende thema’s inzake de gezondheid. Alle e-learnings zijn voor iedereen toegankelijk.
Professionelen

"GIFT Action" Applicatie

Registratie van de gegevens betreffende de lokale functie donorcoordinatie
Professionelen

Visum voor een buitenlands diploma

Een visum aanvragen voor een buitenlands diploma
Professionelen

Erkenning van stagemeester of –dienst

Aanvragen of verlengen van een erkenning als stagemeester of stagedienst
Burgers

Instemming of weigering orgaandonatie

Elke Belg kan bij het gemeentebestuur een instemming of weigering voor orgaandonatie laten registeren
Professionelen

Aanvragen van een lijkenpas

Voor het vervoer van een lijk naar een ander land kunnen begrafenisondernemers en ambassades/consulaten elektronisch een lijkenpas aanvragen
Burgers

Wilsverklaring inzake euthanasie

Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registeren
Professionelen

Aanvragen en beheren van SNOMED CT licenties

Systematized Nomenclature of Medicine (Clinical Terms)
Professionelen

Codeertool ICD-10-BE

International Classification of Diseases (10de herziening)
Professionelen

Onverwerkte dierlijke bijproducten voederen aan dieren

Exploitanten die dierlijke bijproducten gebruiken voor het voederen van dieren moeten geregistreerd zijn of over een erkenning beschikken.
Professionelen

FOODSUP

FOODSUP is een toepassing die de online notificatie van voedingssupplementen en verrijkte voedingsmiddelen toelaat.
Ambtenaren

eMediAtt

Ambtenaren die ziek zijn, kunnen een elektronisch medisch attest rechtstreeks door hun arts laten invullen. Medex ontvangt het attest automatisch via eHealth.