Professionelen

Databank verwarmingstoestellen

Fabrikanten van verwarmingstoestellen moeten de toestellen die ze op de markt brengen, registreren.
Professionelen

Milieuvergunningen voor Antarctica

Aanvragen van milieuvergunningen voor Belgische burgers of expedities die voor toeristische of wetenschappelijke doeleinden naar Antarctica reizen.
Professionelen

FLEGT applicatie

Houtinvoerders kunnen de online applicatie FLEGT gebruiken om FLEGT-vergunningen in te dienen en om het vrij verkeer van hun zendingen door de douane te bekomen.
Professionelen

Biociden

Procedures, verplichtingen, voorwaarden en nadere regels voor het op de markt brengen, de verkoop en het gebruik van biociden.
Professionelen

Registreren van nanomaterialen

Bedrijven moeten de nanomaterialen die ze op de Belgische markt brengen registreren.
Professionelen

Databank Biofuel

Professionelen moeten biobrandstoffen die op de markt worden gebracht registreren in een databank.
Professionelen

Databank voor milieuproductverklaringen (EPD)

Fabrikanten die een milieuboodschap willen aanbrengen op hun product(en) moeten eerst een levenscyclusanalyse (LCA) laten uitvoeren en die registreren in een databank.

CIRCA | Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)

Documentenbibliotheek voor het CCIM, het nationale Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid
Burgers

CO2-Gids (nieuwe wagens)

Bereken online de CO 2 -uitstoot van nieuwe wagens
Burgers

Energievreters

Met deze webtoepassing kan je het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot inschatten (en verminderen !) van de (huidige of toekomstige) apparaten en materialen van je woning.

Klachten

Registratie van klachten over de prestaties van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Professionelen

Applicaties eHealth

Online applicaties voor zorgverleners, instellingen en zorggroeperingen