De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft zich voorzien van een programma over het milieu. Het Comité voor milieubeleid (EPOC) implementeert dit programma. De FOD Volksgezondheid volgt de werkzaamheden van het Comité en van diverse gespecialiseerde werkgroepen op.

Sinds de oprichting in 1971 speelt het Comité voor milieubeleid (EPOC) van de OESO een belangrijke rol als wakend oog door economisch efficiënte en doeltreffende antwoorden voor de prangende milieuproblemen te proberen uit te werken.

Het Comité bestaat uit vertegenwoordigers van de hoofdsteden en komt om de 8 maanden samen. Om de 4 jaar organiseert het Comité een ministeriële vergadering.

Het EPOC-Comité superviseert de volgende werkdomeinen:
• onderzoeken per land,
• indicatoren,
• modellering en perspectieven,
• klimaatverandering,
• beheer van de natuurlijke hulpbronnen,
• tools en evaluatie van de verschillende soorten beleid,
• milieu in de opkomende economieën en de economieën in overgang,
• productiviteit van de resources en afvalstoffen,
• consumptie en innovatie.

Het EPOC-Comité werkt samen met het Comité voor chemische stoffen. Er is een werkgroep van de EPOC voor de chemische producten, de pesticiden en de biotechnologie opgericht.

Samen superviseren deze werkgroep en het Comité voor chemische stoffen het Programma betreffende de veiligheid van de chemische stoffen en de bioveiligheid van de OESO.