Sommige mensen ervaren gezondheidsklachten bij gebruik van mobiele telefoons of in de buurt van hoogspanningslijnen en elektrische apparaten, bij veldwaarden die bij de meeste mensen geen hinder veroorzaken. Men spreekt in dit geval over “elektrische of elektromagnetische overgevoeligheid” (in het Engels “electrical” of “electromagnetic hypersensitivity”, EHS).

Alhoewel de benaming een verband suggereert tussen de klachten en de blootstelling aan elektromagnetische velden, is dit verband niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.  Daarom wordt elektromagnetische overgevoeligheid beschouwd als een geval van “idiopatische milieu-intolerantie”. “Idiopatisch” noemt men symptomen die onverklaarbaar blijven, waarvan de oorzaak onbekend is. Er bestaat een hypothese dat de oorzaak van elektromagnetische overgevoeligheid (ten minste voor een deel) bij een sterke negatieve affectatie ligt (sterke beïnvloedbaarheid door een negatieve verwachting). Toch is bijkomend onderzoek nodig vooraleer verdere conclusies te trekken.

In deze rubriek vindt u meer informatie over klachten, de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en advies over wat men kan doen in deze situatie.

U kunt alle informatie van deze rubriek in zijn geheel als pdf-document downloaden (infofiche “Elektromagnetische overgevoeligheid”).

Document