Elektromagnetische straling komt voor in vele vormen: gammastralen, röntgenstralen, ultraviolet licht, zichtbaar licht, infrarood licht, radiogolven… Het verschil ligt in de frequentie van de elektromagnetische golf en de daarmee samenhangende energie.

Het is ook op basis van de frequentie dat een onderscheid wordt gemaakt tussen ioniserende en niet-ioniserende elektromagnetische straling. Onderstaande tekening geeft dit visueel weer.

Spectre-Elo
Bron: FOD Economie

Ioniserende straling

De meest energierijke straling, namelijk gammastralen, röntgenstralen en een bepaald gedeelte van het ultraviolette licht, zijn gevaarlijk voor ons lichaam, omdat ze in staat zijn om elektronen uit atomen weg te slaan (ioniseren), als gevolg van hun grote energie-inhoud. Men noemt deze vormen van straling ioniserend.

Niet-ioniserende straling

Minder energierijke optische straling (het UV-licht, zichtbaar licht en infrarood licht) wordt opgenomen door ons lichaam zonder zulke nefaste gevolgen. Hij zet wel verschillende biologische processen op gang, maar kan enkel een risico met zich meebrengen als hij te sterk is. Niet-ioniserend is ook niet-optische straling zoals radiogolven en elektromagnetische velden van intermediaire en extreem lage frequentie.

Bij de niet-ioniserende stralen worden toepassingen ingedeeld volgens de frequentie:
• Extreem lage frequenties (ELF) : hoogspanningslijnen en andere elektrische voorzieningen, elektrische apparatuur, elektrisch aangedreven voertuigen,…
• Intermediaire frequenties (IF) of middenfrequenties: antidiefstal- en identificatiesystemen, spaarlampen…
• Radiofrequenties (RF) en microgolven : draadloze apparaten, mobiele telefoons, radio-omroep, tv, radaren,…

Verder in de rubriek gaan we in op de verschillende soorten niet-ioniserende straling en de normering ervan. We bespreken ook vragen over elektriciteit, staan stil bij de antidiefstalbeveiliging en spaarlampen, nemen mobiele telefoon en draadloze apparaten onder de loep en geven uitleg over elektromagnetische overgevoeligheid.

Voor vragen over ioniserende straling (gammastralen, röntgenstralen) en over de bescherming van de bevolking of van het leefmilieu tegen ioniserende straling (radioactief afval, radon, kerncentrales,  ) verwijzen we u door naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Bij het lezen komt u misschien technische woorden tegen die u niet kent. Neem gerust een kijkje op de pagina “Verklaring van de gebruikte termen”.

Lees ook onze brochure over "Mobiele telefoon en gezondheid" en "Elektromagnetische velden"