Ons engagement inzake milieu

Onze FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is het uitdrukkelijke engagement aangegaan om altijd betere resultaten op milieuvlak te halen. Daarom heeft hij besloten om een Milieubeheerysteem in te voeren dat in overeenstemming is met de Europese verordening EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

Hieronder vindt U het milieubeleid van de FOD. Dit legt de voornaamste engagementen en prioriteiten van het Directiecomité vast op het vlak van milieubeheer.

=> Het milieubeleid van de FOD  (ondertekend op 14/07/2023) (.PDF)

Hieronder vindt u de milieuverklaring van de FOD. Die somt de milieuprestaties van onze FOD op en geeft een overzicht van de acties die in het kader van EMAS ondernomen zijn.

=> De milieuverklaring 2022 van de FOD (.PDF)