Ons engagement inzake milieu

Onze FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is het uitdrukkelijke engagement aangegaan om altijd betere resultaten op milieuvlak te halen. Daarom heeft hij besloten om een Milieubeheerysteem in te voeren dat in overeenstemming is met de Europese verordening EMAS (Environmental Management and Audit Scheme).

 

Ons milieubeleid

Het milieubeleid van onze FOD legt de voornaamste engagementen en prioriteiten van het Directiecomité vast op het vlak van milieubeheer.

Onze milieuverklaring

De milieuverklaring van onze FOD somt onze milieuprestaties op en geeft een overzicht van de acties die in het kader van EMAS ondernomen zijn.