eMediAtt, het medisch attest voor ambtenaren

Rechtstreeeks via eHealth !

Met eMediAtt biedt Medex de artsen de mogelijkheid om de medische attesten van ambtenaren elektronisch te registreren en te versturen via hun software voor elektronische medische dossiers.