Wat kunt u doen wanneer een ’ozonpiek’ ontstaat of dreigt te ontstaan?

- Zorg dat u op de hoogte blijft, via de radio, de pers of de website van de IRCEL (WEB).

- Vermijd fysieke inspanningen, vooral tussen 12 en 20 uur (daardoor versnelt immers uw ademhaling en komt er meer lucht én ozon in uw longen terecht). Wanneer u hinder ondervindt bij een ozonpiek, dient u inspanningen te vermijden en binnen te blijven (de ozonconcentratie ligt binnen tot 50 % lager).

- Respecteer de preventietips, om de risico's voor uw gezondheid te beperken. De gevoeligste personen (kinderen, ouderen en mensen met ademhalings- en hartproblemen) wordt aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven. Verlucht de vertrekken ’s morgens en ’s avonds, dus buiten de uren met een sterke ozonconcentratie.


Ook buiten de crisisperiodes kan ieder van ons bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van precursoren. Enkele praktische tips:

- Beperk de verplaatsingen met de auto en vermijd ’sportief’ rijgedrag (snel optrekken en hoge toerentallen van de motor).

- Koopt u een voertuig, kies dan een model dat weinig verbruikt (zie Wagens (HTML))

- Gebruik het openbaar vervoer en leg korte afstanden te voet of met de fiets af.

- Kies voor een energiezuinige verwarmingsinstallatie met een hoog rendement en investeer in isolatie (zie Verwarmingsketels (HTML))

- Koop verven en vernissen die weinig oplosmiddelen bevatten (staat vermeld op de verpakking). Zie de brochure 'Bewust verven en vernissen' (.PDF)

- Volg bij het gebruik van bepaalde doe-het-zelfproducten (zoals lijmen en verdunningsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten) nauwkeurig de aanwijzingen op en beperk het gebruik tot het strikte minimum.

- Kies onderhoudsproducten en detergenten met het ecolabel (www.ecolabel.be).