Aanvragen, wijzigen of verlengen van een erkenning

U wenst een aanvraag voor erkenning als stagemeester in te dienen? Dien uw aanvraag in:  

 • via het nieuwe portaal:
  • identificeer u met een eID-kaartlezer of via de Itsme app 
  • vul het formulier volledig in, laad de nodige bijlagen op en klik op ‘verzenden’
 • via een formulier:
  • vul het aanvraagformulier in:
   1. voor de erkenning van een huisarts als stagemeester: het formulier "erkenning huisarts als stagemeester" (PDF)
    Let op, het gaat om een nieuw formulier. Gelieve het oud model niet meer te gebruiken. 
     

    Dit formulier is speciaal ontwikkeld voor het nieuwe portaal. Als u het formulier buiten het portaal gebruikt, is het belangrijk dat u:
    - alle vragen beantwoordt
    - uw stempel aanbrengt naast uw handtekening
    - alle wettelijk vereiste bijlagen bijvoegt
    - uw nationaal registratienummer, uw voor- en achternaam, uw wettelijke adres, een telefoonnummer en een e-mailadres vermeldt

    Let op: deze gegevens staan niet op het formulier zelf. Het is dus beter uw aanvraag via het portaal in te dienen!
     
   2. voor de erkenning van een ziekenhuisinstelling als stagedienst voor huisartsgeneeskunde: het formulier "erkenning ziekenhuisinstelling als stagedienst voor huisartsgeneeskunde" (PDF)
    Let op, het gaat om een nieuw formulier. Gelieve het oud model niet meer te gebruiken.

    De aanvraag moet ingediend worden door de verantwoordelijke arts van de betrokken dienst en moet meeondertekend worden door de beheerder van de instelling.
     
  • Indien u het formulier per post of e-mail verstuurt:

   • Stuur het ingevulde formulier in PDF formaat met de bijlagen per e-mail naar stagemeester@health.fgov.be.
    Let op! Een ander formaat zoals JPEG of Excel vertraagt de verwerking en beoordeling van uw aanvraag. 

  • Stuur uw papieraanvraag per aangetekende zending naar:
   FOD Volksgezondheid
   Erkenning Stagemeesters
   Galileïlaan 5/2
   1210 Brussel

   ​​​Let op! In geval van verzending per post of per mail, dient u rekening te houden met een langere behandelingsduur. Gebruik bij voorkeur het nieuwe portaal.

  • De Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen onderzoekt de aanvraag en spreekt zich erover uit. 
  • De Hoge Raad stuurt een gemotiveerd advies naar de minister. Op basis hiervan kent de minister u een erkenning als stagemeester en/of als stagedienst toe of niet. De raad brengt geen negatief advies uit voor u de kans hebt gekregen om persoonlijk gehoord te worden door de Raad.


  Stopzetten of intrekken van de erkenning

  De eerste erkenning wordt toegekend voor een periode van 3 jaar, hernieuwingen worden toegekend voor een periode van 5 jaar.
  Een stagemeester of -dienst die niet meer erkend wenst te zijn, moet dit melden: stagemeester@health.fgov.be

  De erkenning kan ingetrokken worden door de minister wanneer:

  • de stagemeester of -dienst niet aan de vooropgestelde criteria voldoet
  • de stagemeester of -dienst sancties opgelegd heeft gekregen van rechterlijke, disciplinaire of administratieve aard.

  Meer informatie: stagemeester huisartsgeneeskunde