DeEuropese Unie heeft zich in 2005 geëngageerd om het gebruik van kwik in de EU-Lidstaten te beperken of te verbieden en de hoeveelheid kwik en de circulatie van kwik voor de internationale handel te beperken. De EU wil hiermee de blootstelling van de bevolking aan kwik tot een minimum beperken.
 
De EU-strategie betreffende kwik die is gelanceerd in 2005, is in 2011 herzien. De volgende doelstellingen worden nagestreefd:

• de uitstoot van kwik beperken;
• het in omloop brengen van kwik in de maatschappij, beperken door het aanbod en de vraag te verminderen;
• de overschotten aan kwik en de «reservoirs» kwik in de maatschappij (producten die nog worden gebruikt of kwikhoudende producten die worden opgeslagen) op lange termijn beheren;
• de blootstelling aan kwik voorkomen;
• een verbetering van het inzicht in de kwikproblematiek en de oplossingen ervan;
• de internationale initiatieven op het vlak van kwik ondersteunen en aanmoedigen.

Ondertussen werden er Europese wetten goedgekeurd in diverse sectoren zoals de beperking van de verkoop van diverse producten met kwik (zoals de thermometers), het verbod op export buiten de Europese Unie, de vermindering van de industriële uitstoot, de opslag en de lozing van kwik, een beperking van de voedingscontaminanten, de kwaliteit van het water…