EU2024BE: welke rol voor onze FOD?   
 

Van 1 januari tot 30 juni 2024 neemt België het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie op zich

De Raad, die de regeringen van de 27 lidstaten vertegenwoordigt, speelt een cruciale rol in het vormgeven van het Europese beleid. Samen met het Europees Parlement neemt de Raad besluiten over wetgeving en coördineert hij het beleid van de lidstaten. De vergaderingen van de Raad worden per beleidsdomein of sector georganiseerd. In drie van deze raadsformaties worden de bevoegdheden van onze FOD behandeld door de betrokken ministers: de Raad Milieu, de Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken en de Raad Landbouw en Visserij. 

Elke zes maanden wisselt het voorzitterschap tussen de lidstaten. Van 1 januari tot 30 juni 2024 is het de beurt aan België om dit roulerende voorzitterschap waar te nemen. 

Gedurende deze periode moet België de continuïteit van de raadsactiviteiten verzekeren en de belangrijkste Europese prioriteiten voor de komende zes maanden bepalen.  

 

Een Europese kijk op het "One World, One Health”-principe 

Het Belgische voorzitterschap vormt tevens een cruciaal moment voor onze FOD die het “One World, One Health"-principe wil promoten in het Europese beleid (op het Europese toneel).  Dat is een aanpak waarbij de onderlinge afhankelijkheid tussen de gezondheid van mens, dier en milieu, centraal staat. De visie benadrukt dat het evenwicht tussen deze verschillende componenten essentieel is voor ons welzijn op lange termijn. 

De "One World, One Health"-visie beïnvloedt de prioriteiten van het voorzitterschap en fungeert als leidraad voor alle onderwerpen die de FOD Volksgezondheid binnen de verschillende sectoren van de Raad behandelt.   

De onderwerpen die onze FOD behandelt, houden rechtstreeks verband met:  

In de eerste helft van 2024 zal de FOD een groot aantal evenementen organiseren om zijn vele prioriteiten onder de aandacht te brengen van Europese en internationale ministers, delegaties en deskundigen.   

Voor meer informatie kan u hier de evenementenkalender raadplegen. 

In mei 2024 zal het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek het 33e Forum van de Nationale Ethische Comités (NEC Forum) organiseren in samenwerking met de Europese Commissie.
Meer informatie vindt u hier

Alle informatie met betrekking tot het voorzitterschap is beschikbaar op de website van het voorzitterschap. Deze site is de officiële bron en onmisbare referentie voor alle activiteiten die België onderneemt tijdens het voorzitterschap.