Sinds 2002 kan een arts in België, onder strikte wettelijke voorwaarden, op verzoek van een patiënt euthanasie uitvoeren. De arts kan daartoe echter nooit gedwongen worden. Zelfs als alle wettelijke voorwaarden vervuld zijn, is een arts vrij om het verzoek tot euthanasie toe te passen of te weigeren.

Het verzoek tot euthanasie moet schriftelijk worden opgesteld, door een patiënt die in staat is zijn wil te uiten wanneer de kwestie van euthanasie ter sprake komt. 

Iedere handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan echter vooruitlopen op het moment dat hij zijn wil niet meer kan uiten (bijv. bij coma). Hij/zij kan dan een voorafgaandelijke wilsverklaring betreffende euthanasie* opstellen. Let wel op, een wilsverklaring mag volgens de Belgische wetgeving maar maximaal vijf jaar oud zijn.


* Zie Woordenlijst