Inhoudstafel

1. Wat is een biocide?

Een biocide is een pesticide dat uit een of meerdere werkzame stoffen bestaat en bestemd is om schadelijke organismen te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende producten voor huishoudelijk gebruik: een antibacteriële zeep, een ontsmettingsmiddel voor in de keuken, een insecticide tegen mieren, vliegen,  muizenkorrels enz.

Vaak kan je van het etiket van een product meteen afleiden dat het om een biocide gaat. Verwijzingen zoals “doodt 99.9% van alle bacteriën”, “ontsmettend”, “kiemdodend” en dergelijke, duiden impliciet op een biocidale werking.

Elk biocide moet worden toegelaten, genotificeerd of geregistreerd door de Federale Minister van Leefmilieu om op de markt te mogen worden aangeboden.

Biociden vormen allemaal een min of meer groot risico voor onze gezondheid – vooral voor zwangere vrouwen en kinderen – en voor ons leefmilieu. Denk er daarom aan, als u een biocide moet gebruiken, om dat met veel voorzichtigheid te doen, wees bijzonder waakzaam voor kinderen en personen in uw omgeving en volg nauwgezet de veiligheidsvoorschriften, en dat begint al vóór de aankoop van een biocide.

2. Wat is een pesticide ?

Pesticide is een algemene term die wordt gebruikt om zowel de biociden als de gewasbeschermingsmiddelen aan te duiden.

Gewasbeschermingsmiddelen of pesticiden voor landbouwkundig gebruik zijn producten die gebruikt worden om gewassen/planten te beschermen.
Meer informatie over gewasbescherming: zie fytoweb.

3. Welke biociden mag ik als burger gebruiken?

Biociden hebben steeds een erkenning nodig van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu alvorens een bedrijf ze op de Belgische markt mag aanbieden. Een dergelijke erkenning moet altijd terug te vinden zijn op het etiket van een biocide, en dit in de vorm van een XXXXB of BE-20XX-XXXX of XX/IP of NOTIFXXX of EU-XXXXXXX-XXXX of BE-REG-XXXXX nummer.

Biociden die op hun etiket een identificatienummer dragen en die op de lijst van toegelaten producten staan, mogen dus gebruikt worden.

4. Waar kan ik biociden kopen?

Dat hangt samen met de werking en het beoogde doel van de producten, zoals bestrijding van schimmels, muggen, vliegen, wespen, mijten, muizen, ontsmetting van een keukenblad, ontsmetting van het water van een zwembad, beschermende houtverf, anti-algen, aangroeiwerende producten voor bootrompen, ...

Aangezien de doelen en biociden zo gevarieerd zijn, vinden we ze terug in alle soorten winkels. Aangroeiwerende  producten voor boten zijn te vinden in meer gespecialiseerde winkels, insecticiden of ontsmettingsmiddelen daarentegen zijn verkrijgbaar in bijna alle supermarkten, doe-het-zelfzaken of drogisterijen.

Bovendien bestaan er biocides met een niet-verwaarloosbaar risico voor de gebruiker (toxisch, zeer toxisch, kankerverwekkend, mutageen). Die biociden worden geïdentificeerd als biociden van het gesloten circuit en zijn exclusief voorbehouden voor professionele gebruikers, volgens zeer strikte modaliteiten inzake gebruik en registratie voor verkoop. Bijgevolg mogen biociden van het gesloten circuit niet vrij te koop worden aangeboden aan particulieren. Wees waakzaam als u biociden aankoopt en raadpleeg onze website vóór u iets aankoopt, meer bepaald de rubriek voorzorgsmaatregelen.

5. Zijn biociden gevaarlijk?

Voordat u een biocide gebruikt, is het belangrijk dat u zich goed bewust bent van de risico’s die zowel u als de personen uit uw omgeving, vooral kinderen, kunnen oplopen. Deze staan duidelijk vermeld op het etiket onder de vorm van pictogrammen en gevarenzinnen. Verder vindt u er aanwijzingen voor een veilig gebruik op terug en is er ook een bijsluiter meegeleverd met duidelijke instructies.

Bij het correct in acht nemen van al deze informatie, kan u met een veilig gevoel aan de slag. Voor meer informatie over voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de rubriek duurzaam gebruik - voorzorgsmaatregelen.

6. Wie kan ik contacteren in verband met vragen over biociden?

Als u nog met vragen zit, kan u terecht bij het Service Center Gezondheid, en dit elke werkdag van 8 tot 13 u. op het nummer 02/524.97.97. U kan ook een e-mail sturen naar info.biocides@health.fgov.be of het webformulier invullen op www.biocide.be.

 7. Andere nuttige informatie

Website : Pesticiden - Gewasbeschermingsmiddelen: www.fytoweb.be.

8. Moet een particulier die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren?

Over het algemeen moeten gebruikers van biociden van het gesloten circuit zich inderdaad registreren. Er kan echter een uitzondering bepaald worden in de toelatingsakte van het product (zie paragraaf 8 in de toelatingsakte). In dat geval vermeldt de akte dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van het biocide voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad. 
Je kan de toelatingsakte terugvinden via de Lijst van toegelaten biociden.

 9. Moet ik me registreren als ik een biocide gebruik?

Om te weten of de biociden die u gebruikt tot het gesloten circuit behoren kan u de lijst van toegelaten biociden raadplegen. Op de lijst is voor ieder product vermeld of het tot het gesloten circuit of het vrije circuit behoort zodat alle gebruikers zelf het statuut van kunnen verifiëren wat de biociden die ze gebruiken en de eventuele verplichtingen die eruit volgen. Als u geen producten van het gesloten circuit gebruikt dan zijn de registratieverplichtingen niet van toepassing op u.