Inhoudstafel

1. Wat is een biocide?

Een biocide is een pesticide dat uit een of meerdere werkzame stoffen bestaat en bestemd is om schadelijke organismen te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten daarvan te voorkomen of op een andere dan louter fysieke of mechanische wijze te bestrijden.

Denk bijvoorbeeld aan de volgende producten voor huishoudelijk gebruik: een antibacteriële zeep, een ontsmettingsmiddel voor in de keuken, een insecticide tegen mieren, vliegen,  muizenkorrels enz.

Vaak kan je van het etiket van een product meteen afleiden dat het om een biocide gaat. Verwijzingen zoals “doodt 99.9% van alle bacteriën”, “ontsmettend”, “kiemdodend” en dergelijke, duiden impliciet op een biocidale werking.

2. Wat is een pesticide ?

Pesticide is een algemene term die wordt gebruikt om zowel de biociden als de gewasbeschermingsmiddelen aan te duiden. Gewasbeschermingsmiddelen, pesticiden voor landbouwkundig gebruik zijn producten die gebruikt worden om gewassen/planten te beschermen.

3. Welke biociden mag ik als burger gebruiken?

Biociden hebben in België steeds een erkenning nodig van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu alvorens een bedrijf ze op de markt kan brengen. Een dergelijke erkenning moet altijd terug te vinden zijn op het etiket van een biocide, en dit onder de vorm van een B- of NOTIF-nummer. Een B-nummer geeft daarbij aan dat het biocide geëvalueerd is op een aantal belangrijke parameters zoals werkzaamheid en toxiciteit. Een NOTIF-nummer betekent dat het hier gaat om een product met minder schadelijke eigenschappen en waarvoor geen uitgebreide wetenschappelijke evaluatie vereist is.

4. Waar kan ik biociden kopen?

Een insecticide of ontsmettingsmiddel dat erkend is als biocide (en dus een erkenningsnummer draagt op het etiket) vindt u in zowat elk warenhuis of tuincentrum. Daarnaast bestaan er echter ook biociden die ingedeeld zijn als een klasse A-product of die enkel bedoeld zijn voor professioneel gebruik. Klasse A betekent dat het hier om producten gaat die bijtend, giftig of kankerverwekkend zijn en die enkel verkocht en gebruikt mogen worden door erkende personen die hiervoor de nodige attesten hebben behaald. Ze moeten bovendien in een speciaal bewaarlokaal veilig opgeborgen zijn.

5. Zijn biociden gevaarlijk?

Wanneer u een biocide gaat gebruiken, is het belangrijk dat u zich goed bewust bent van de risico’s die u eventueel kan oplopen. Deze staan duidelijk vermeld op het etiket onder de vorm van pictogrammen en gevarenaanduidingen. Verder vindt u er aanwijzingen voor een veilig gebruik op terug en is er ook een bijsluiter meegeleverd met duidelijke instructies. Bij het correct in acht nemen van al deze informatie, kan u met een veilig gevoel aan de slag. Al blijven biociden uiteraard geen speelgoed …

6. Wie kan ik contacteren in verband met vragen over biociden?

Wanneer u nog met vragen zit, kan u steeds terecht bij het Contact Center van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en dit elke werkdag van 9 tot 17u op het nummer 02/524.97.97. U kan ook een e-mail sturen naar info.biocides@milieu.belgie.be of het webformulier invullen op www.biocide.be

 7. Andere nuttige informatie

Website : Pesticiden - Gewasbeschermingsmiddelen: « www.fytoweb.be ».

8. Moet ik me registreren als ik een biocide gebruik?

Om te weten of de biociden die u gebruikt tot het gesloten circuit behoren kan u de lijst van toegelaten biociden raadplegen. Op de lijst is voor ieder product vermeld of het tot het gesloten circuit of het vrije circuit behoort zodat alle gebruikers zelf het statuut van kunnen verifiëren wat de biociden die ze gebruiken en de eventuele verplichtingen die eruit volgen. Als u geen producten van het gesloten circuit gebruikt dan zijn de registratieverplichtingen niet van toepassing voor u.

 9. Moet een particulier die een biocide van het gesloten circuit gebruikt in zijn privé-zwembad zich ook registreren?

Neen, de toelatingsakte van de biociden van het gesloten circuit die gebruikt worden in zwembaden zal deze uitzondering vermelden, namelijk dat registratie niet verplicht is voor particuliere gebruikers van biociden van het gesloten circuit voor zover deze gebruikt worden in hun privé zwembad. Ter informatie: registreren zal pas mogelijk zijn eind 2016 maar blijft wel facultatief.