Van 6 maart tot 4 mei 2017 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het federaal bijenplan 2017-2019.

Resultaten van de openbare raadpleging

In totaal antwoordden 18 mensen op de raadpleging, waarvan 7 als lid van een instelling/vereniging/NGO.

Uit veel opmerkingen bleek dat men het jammer vindt dat er weinig acties ondernomen worden voor wilde bestuivers, om de habitats van wilde bijen te verbeteren en om die problematiek op te nemen in de ruimtelijke ordening of in het landbouwbeleid in het algemeen en meer bepaald de 'ecologische aandachtsgebieden'.  Die opmerkingen hebben betrekking op de bevoegdheden van de gewesten.

Verschillende mensen waren lovend over de investering in onderzoek om de factoren van de achteruitgang beter te begrijpen of om oplossingen te vinden om eraan te verhelpen. Toch worden in bepaalde opmerkingen vragen gesteld bij de noodzaak van dit onderzoek terwijl de belangrijkste factoren als gekend beschouwd worden.

Op elke opmerking werd een antwoord ter verduidelijking gegeven.

Goedkeuring van het plan

Het definitieve plan dat de periode 2017-2019 bestrijkt, werd goedgekeurd door de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en de minister van Volksgezondheid.

Download het Federaal bijenplan 2017-2019

Lees het volledige verslag van de openbare raadpleging