Er beweegt wat op zee: het marien ruimtelijk plan 2020-2026

Dit filmpje geeft je alvast een idee van het nieuwe marien ruimtelijk plan, een soort ruimtelijke ordening op zee.

De Westhinder, van erfgoed tot barometer voor vervuiling

Bij de schoonmaak van het scheepswrak de Westhinder werden 4,5 ton visnetten en ander afval bovengehaald.

We hebben allemaal een directe band met de Noordzee

De zee beschermen begint bij jezelf. Ontdek in dit filmpje hoe je kan zorgen voor minder afval!

De zee beschermen begint in je keuken. Ontdek in dit filmpje hoe je ook bij jou thuis kan zorgen voor een gezonde Noordzee!

De wet marien milieu blies twintig kaarsjes uit in 2019

Doel van die wet is om de Noordzee en haar bewoners te beschermen. Wat is er allemaal veranderd? Ontdek het in dit verjaardagsfilmpje.

Het Noordzee ecosysteem

Benieuwd wat voor moois er allemaal in onze Noordzee schuilt en hoe we die natuur beschermen? Welke ecosysteemdiensten levert de zee? Wat weten we al allemaal over de Noordzee en hoe evolueert ze? Ontdek het in deze vijf filmpjes.

https://youtu.be/nVjDE3N3m7I

De Noordzee en natuurbescherming:

https://youtu.be/DBNaZks3DtI

De Noordzee en de mens:

https://youtu.be/qkO9Ge1Gacg

De Noordzee onderzocht:

https://youtu.be/Qu7Xs3ccIxk

De Noordzee in verandering:

https://youtu.be/jnPd_xrFCgU

Deze laatste vijf filmpjes werden gerealiseerd door WWF dankzij financiering van het Europese LIFE programma, in het kader van het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP). De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is projectpartner van LIFE BNIP.