Folder: Stop de verspreiding van invasieve waterplanten!

Folder over de voornaamste waterplanten die een bedreiging vormen voor het milieu, evenals de alternatieve soorten die zonder gevaar voor de biodiversiteit gebruikt kunnen worden.

Let op: de contactgegevens in deze brochure kunnen verouderd zijn. 
Indien u contact met ons wenst op te nemen, kunt u de volgende contactgegevens gebruiken:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info@health.fgov.be