Formaldehyde behoort tot de familie van de VOS: deze stof met een laag moleculair gewicht komt bij kamertemperatuur in gasvorm vrij. Formaldehyde kan de ogen, neus en keel gaan irriteren. Sinds 2004 wordt het door de WHO als « bewezen kankerverwekkend » beschouwd voor de nasofarynx (de keel) en de neusholten.

Dit irriterende gas kan ook dodelijk zijn:
- bij een hoge concentratie in de lucht,
- bij zeer lage doses die ingeslikt worden.

Uit bepaalde epidemiologische studies over de effecten van langdurige blootstelling aan formaldehyde bleken ook allergische effecten en een impact op het ademhalingsstelsel.

Volgens de wetenschappelijke literatuur zijn de mogelijke bronnen van formaldehyde:
• de chemische reactiviteit tussen ozon en bepaalde VOS die in de lucht voorkomen;
• bouw- en decoratieproducten die verbindingen op basis van formaldehyde bevatten: bindmiddelen of lijmen met ureumformaldehyde, meer bepaald in spaanderplaten en multiplex;
• de verschillende verbrandingsbronnen: tabaksrook, kaarsen, wierookstokjes, schoorstenen met open haard, gasfornuizen, oliekachels;
• gebruiksproducten zoals onderhouds- en behandelingsproducten (isolatieschuim, lak, lijm, vernis, inkt, hars, papier, huishoudproducten, pesticiden). Formaldehyde wordt ook gebruikt in textiel, in producten voor lichaamshygiëne en in sommige verzorgings- en cosmeticaproducten.

Formaldehyde als bestanddeel van consumptieproducten zal vanaf 1/1/2015 geleidelijk aan van de markt gehaald worden.

Maar daarom is het nog niet mogelijk om het volledig uit het dagelijkse leven te weren want die stof komt vrij bij afbraakprocessen van zeer veel materialen en producten of bij de verbranding ervan.

Het is dan ook de bedoeling om de concentratie ervan in de lucht terug te brengen tot een niveau zonder risico.

Tips:

- Om risico’s voor de gezondheid uit te sluiten, moet u voldoende ventileren want formaldehyde is zeer reactief.
- Zorg ervoor dat u de emissiebronnen binnenshuis beperkt door producten en materialen te kiezen die zo weinig mogelijk formaldehyde uitstoten. Let in het bijzonder op spaanderplaten. De stevigste komen overeen met emissieklasse E1 (EN 13966).