Bijlage I en II bij het Koninklijk besluit van 08/05/2014 houdende de bepaling van de bevoegdheid van het Bestuur van de medische expertise en tot wijziging van sommige bepalingen inzake arbeidsongevallen in de overheidssector

Instructies

  1. Laat uw behandelend arts onderstaand attest invullen.
  2. Stuur dit formulier naar de personeelsdienst van uw werkgever.