De werkgever stuurt deze aanvraag naar: Medex - Dienst Evaluatie - Arbeidgeschikheid, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel.