De werkgever stuurt deze aanvraag naar: Medex - Dienst Evaluatie - Arbeidgeschikheid,  Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel.