FORUM 2020

Het CAB Forum 2020 werd afgelast omwille van de COVID-19 crisis.


FORUM 2019

 1. Unietoelating voor een productfamilie: uitdagingen en geleerde lessen
 2. Hormoonontregelaars: implementatie van nieuwe wetgeving
 3. Stand van zaken inzake de controle van biociden in België
 4. Laatste updates inzake biociden EU COM
 5. Toxicovigilantie inzake chemische producten en biociden
 6. Ervaringen met biocidendossiers in de Belgische en Europese procedure

FORUM 2018


FORUM  2017

 • Update van de Commisie: laatste ontwikkelingen op het gebied van biociden Presentatie
 • Productfamilies en consortia in de praktijk Presentatie
 • Belgische wetgeving: vereenvoudigde procedure Presentatie
 • Endocriene verstoorders Presentatie

FORUM  2016

 • 1.         Gesloten circuit : stand van zaken en aanpassingen Presentatie
 • 2.         BPR : werkzame stoffen en eerste ervaringen met toelatingen Presentatie
 • 3.         Vooruitgang van de Belgische en Europese toelatingsaanvragen Presentatie
 • 4.         Wetgeving : uitvoering in Luxemburg Presentatie
 • 5.         BPR Luxemburg : behandelde voorwerpen en etikettering Presentatie
 • 6.         BPR Nederland : EU-toelatingen, families en identieke producten Presentatie

FORUM 2015

 • Gesloten circuit : Presentatie

 • Beheer van de aanvragen voor het op de markt brengen van biocideproducten in België : Presentatie

 • Implementatie van Verordening biociden : Presentatie


FORUM 2014

 • Prestatie van het CAB en STAVAZA Toelatingen : Presentatie

 • Doelstellingen 2015 Dienst Biociden: Presentatie

 • Verordening Biociden : Presentatie

  • Nieuwe wetgeving
  • in-situ generatie
  • Biocidefamilie
  • artikel 95 lijst

FORUM 2013