Erkenning door de FOD Volksgezondheid : Toekenning van het functiecomplement voor basisopleiding en permanente vorming van het kaderpersoneel (Sociale akkoord 2005-2010).

Te downloaden documenten:   

Overzicht van de basisopleidingen en permanente vormingen van het kaderpersoneel erkend door de FOD Volksgezondheid :

Opleidingen erkend 'kaderpersoneel' (PDF) (Laatste update :  februari 2024)  <<< Enkel de opleidingsorganismen die expliciet hun akkoord hebben uitgedrukt om op de website van de FOD Volksgezondheid vermeld te worden, zijn in deze lijst opgenomen ! >>>