Hout is niet alleen een belangrijk bouwproduct, het is ook een belangrijke grondstof voor andere producten zoals papier, meubels, speelgoed, ... Om de druk van houtwinning op het milieu te verminderen, wordt er meer en meer aan duurzaam bosbeheer gedaan. Maar hoe kunt u weten of het product dat u koopt, afkomstig is van duurzaam beheerd bos?

Daarvoor bestaan er gelukkig labels. Momenteel zijn er twee gangbare labels voor gecertificeerd hout: FSC en PEFC.
 

logo FSC

Het FSC-label verwijst naar de 'Forest Stewardship Council', een onafhankelijke internationale niet-gouvernementele organisatie (ngo) die werd opgericht in 1993 en wordt ondersteund door talrijke sociale organisaties en milieubewegingen, houtinvoerders, handelaars en verwerkers, bosbeheerders en organisaties voor de rechten van inheemse volkeren. De FSC promoot overal ter wereld een bosbeheer dat ecologisch verantwoord is, een sociale dimensie heeft en economisch haalbaar is (zie FSC Belgium en FSC Worldwide (bestaat enkel in het Engels)). Ook tropische houtsoorten kunnen een FSC-label hebben.

 logo PEFC

Het PEFC-label verwijst naar de 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes- council', een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie zonder winstoogmerk die in 1999 ontstond op initiatief van de Europese houtindustrie. De PEFC-raad promoot de certificatie van duurzaam bosbeheer (zie PEFC Belgium en PEFC (bestaat enkel in het Engels))
Vandaag is de keuze tussen gecertificeerde houtsoorten een stuk breder geworden en helpen zoekmachines op de websites van het FSC-label en van het PEFC-label de surfer om het hout te vinden dat hij zoekt. Werken met gecertificeerd hout vergt misschien wel een (lichte) mentaliteitswijziging. Wie zoekt naar een specifieke houtsoort (bv. Massaranduba), vindt dat misschien niet in gecertificeerd hout. Maar wie uitgaat van de toepassing en de technische vereisten waaraan het hout moet voldoen (bv. duurzaamheidsklasse, volumieke massa, … ), kan meestal kiezen uit verschillende houtsoorten
U leest meer over beide labels in de folder ‘Kiezen voor hout met een label maakt het verschil’.

De Belgische overheid draagt haar steentje bij in de promotie van duurzaam geproduceerd hout. In 2011 werd een akkoord aangegaan met de houtsector met als doel om het aandeel van duurzaam geproduceerd hout op de Belgische markt te vergroten. U leest hier meer over het sectoraal akkoord hout.