Medevoorzitters
Prof. Frieda Matthys en Prof. Olivier Luminet

Voorstelling
In het domein van de geestelijke gezondheid brengen de werkgroepen adviezen, aanbevelingen of rapporten uit over gezondheidsproblemen die geheel of gedeeltelijk verband houden met het gedrag van individuen en groepen of met de organisatie van het leven in de maatschappij (psychosociale factoren). Het is de bedoeling aanbevelingen uit te brengen betreffende het te voeren beleid voor een betere beheersing van die problemen, met name:

  • voor kinderen en jongeren (autisme, gedragsstoornissen, ADHD,…);
  • voor ouderen;
  • betreffende risicogedragingen zoals verslavingen aan diverse stoffen (alcohol, tabak enz.) en de aan buitengewone gedragingen (pathologisch spelgedrag) gerelateerde verslavingen.

De groep geestelijke gezondheid behandelt eveneens psychosociale factoren die bepaalde gezondheidsproblemen veroorzaken, bestendigen of verergeren alsmede de opleiding terzake van de gezondheidsbeoefenaars.

Gepubliceerde adviezen

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden. Klik hier voor adviezen rond wetgeving.

2024
Digitale interventies en apps voor geestelijke gezondheid (HGR 9745)
Maatregelen om de schade van alcoholconsumptie te beperken: gezondheidsinformatie, verhoging van de leeftijd voor eerste alcoholconsumptie en minimumalcoholprijs (HGR 9781)
Lotgenotencontact in de geestelijke gezondheidszorg (HGR 9743)

2022

Beschikbaar stellen van naloxon aan opioïdengebruikers (HGR 9695)
Onderzoek in de geestelijke gezondheid: Overbrugging van de kenniskloof (HGR 9667)
Richtlijnen off-label gebruik van psychofarmaca bij volwassen met een verstandelijke beperking (HGR 9657)
Psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie: Welke lessen kunnen we trekken voor de toekomst? (HGR 9676)

2021
Psychosociale opvang tijdens de COVID 19 pandemie: Visie van personen met een verstandelijke beperking en met geestelijke gezondheidsproblemen, van hun mantelzorgers en van gezondheidsprofessionals (HGR 9673)
Psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie: kinderen en jongeren (HGR 9662)
Belgian Mental Health Monitor COVID-19 (HGR 9640)
Medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD (HGR 9547)
Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021 (HGR 9610)

2020

Verantwoord gebruik van hypnose in de gezondheidszorg (HGR 9491)
Gamestoornissen (HGR 9526)
Psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie (HGR 9589)

2019
Participatie van kinderen en jongeren binnen het domein van de geestelijke gezondheidszorg (HGR 9458)
DSM (5): Toepassing en status van de diagnose en classificatie van geestelijke gezondheidsproblemen (HGR 9360)

2018
Risico's van alcoholgebruik (HGR 9438)


2017
Aanbevelingen inzake de preventie en het beheer van psychosociale restletsels na individuele of collectieve noodsituaties (HGR 9403)
Gokstoornis (HGR 9396) 
Burn-out en werk (HGR 9339) 
Klinische orthopedagogiek in België (HGR 9380) 

2016
Klinische seksuologie (HGR 9333) 
Naar een algemeen kader voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de geestelijke gezondheidszorg in België (HGR 9204) 
Omgaan met conflict, conflictbeheersing en dwanginterventies in de geestelijkegezondheidszorg (HGR 9193)
Dementie: diagnose, gedragsmanagement, ethische kwesties (HGR 8890)

 
2015
Behoeften betreffende dubbele diagnose (verstandelijke beperking en bijkomende problemen op het vlak van geestelijke gezondheid (probleemgedrag en/of psychiatrische stoornissen) in België (HGR 9203)
Definitie van en competentieprofiel voor de klinische psychologie in België (HGR 9194)
Definitie van en competentieprofiel voor de klinische psychologie in België: executive summary (HGR 9194) (enkel beschikbaar in het Engels)
Publicité pour les établissements de jeux de hasard (HGR 9276) (enkel beschikbaar in het Frans)
 
2014
Angststoornissen: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties (HGR 8898)
Depressieve stoornis: opvang van de patiënt en optimaal gebruik van het zorgsysteem en de therapeutische opties (HGR 8155) (Dit advies wordt binnenkort herzien.)
 
2013
Levenskwaliteit van jonge kinderen met autisme en hun gezin (HGR 8747)
Good clinical practice in de herkenning, diagnose en behandeling - ADHD (HGR 8846)
 
2011
De impact van psychofarmaca op de gezondheid met een bijzondere aandacht voor ouderen (HGR 8571)
De veiligheid en nevenwerkingen van stimulantia (HGR 8570)
Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context. Uitgebreide brochure (HGR 8325)
 
2010
Multidisciplinaire samenwerking voor eerstelijnsopvang van problemen inzake geestelijke gezondheid (HGR 8518)
 
2009
Risico’s van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en gedurende de borstvoedingsperiode (HGR 8462)
 
2007
Geïntegreerde behandeling van patiënten in het algemeen ziekenhuis (HGR 8156)
 
2006
Rapport van de HGR: Jongeren en alcohol (HGR 8109)
Rapport van de HGR: Depressie, depressiviteit en zelfmoord (HGR 8108)
Advies betreffende substitutiebehandelingen bij opiaatgebruikers (HGR 8178)
 
2005
Psychotherapieën: definitie, praktijk, erkenningsvoorwaarden (HGR 7855)
Ondersteuning huisartsen, eerstelijnhulp inzake geestesgezondheid (HGR 7814)
 
2002
Advies van de HGR betreffende kalmerende en hypnotische middelen (HGR 7600)
 
2000
Follow-up van de conferentie over de methadon consensus van 1994. Evaluatie van de aanbevelingen geformuleerd in 1994 en aanvullende voorstellen (HGR 6931)
Verslag over de follow-up van de consensusconferentie over methadon (HGR 6931)