‘Informatie delen is gezond!’ is de aanbeveling van de federale gezondheidsinstanties om patiënten aan te moedigen hun medische gegevens elektronisch en veilig beschikbaar te stellen aan hun zorgverleners. Dat kan natuurlijk alleen als zij daarvoor hun toestemming’ geven. Op deze pagina vindt u alle nodige informatie over de voordelen.

 De voordelen van de geïnformeerde toestemming
Uitwisseling van medische gegevens is alleen mogelijk als de patiënt dat zelf beslist. Dat heet ‘geïnformeerde toestemming’. Via ‘geïnformeerde toestemming’ worden medische gegevens op een veilige, elektronische manier uitgewisseld  met de professionele zorgverleners die de patiënt begeleiden. Dat biedt heel wat voordelen. Dankzij ‘geïnformeerde toestemming’ kunnen professionele zorgverleners:

  • een goed beeld krijgen van de medische voorgeschiedenis van de patiënt;
  • sneller een diagnose stellen;
  • overbodige onderzoeken vermijden.

Bescherming van de privacy
Medische gegevens worden uitgewisseld binnen het exclusieve kader van de continuïteit van de zorg van de patiënt. De regels voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden daarbij strikt opgevolgd. De patiënt kan ook op elk moment beslissen om zijn medische gegevens niet mee te delen.

Gemakkelijke procedure
Patiënten kunnen hun ‘geïnformeerde toestemming’ geven via hun zorgverlener of ziekenfonds. U kunt dat ook online doen via de website www.patienconsent.be

Meer info

Document