We werken momenteel aan een interfederaal plan geïntegreerde zorg:
patiëntgerichtheid, zorgintegratie, transversale samenwerking en zorgcontinuïteit staan hierin centraal.
 

 

Een interfederaal plan geïntegreerde zorg als gangmaker voor verdere hervorming
De manier waarop we zorg organiseren en aanbieden is in evolutie: objectieven zoals zorgintegratie, transversale samenwerking, zorgcontinuïteit, patiëntgericht worden nu over de hele wereld ruim gedragen. Daarom werken we een interfederaal plan Geïntegreerde Zorg.  Het plan moet de motor worden van een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap breed gedragen wordt.
Interfederaal betekent dat dit plan wordt opgesteld in nauw overleg en met betrokkenheid van de deelstaten.  We houden ook rekening met de gerealiseerde en lopende initiatieven oa:  de zorgraden in Vlaanderen, de ontwikkeling van een geïntegreerd sociaal gezondheidsplan en de territorialisering in vijf zones in Brussel, de ‘Assises de prémière ligne’ in Wallonië en de plannen in Ostbelgien om naar het voorbeeld van Gesundenes Kinzigtal in Duitsland een data gedreven aanpak van geïntegreerde zorg tot stand te brengen.


Verder bouwen op ervaringen uit het terrein
Voor de opmaak van het interfederaal plan gebruiken we de ervaringen op het terrein. In een tweede fase, zullen we in de lopende projecten en contexten snel ideeën kunnen uittesten. Minimaal denken we hierbij aan 3 grote, reeds bestaande projectgroepen:

Naast deze projectgroepen kijken we ook naar andere interessante contexten, projecten en ervaringen.  Waar nodig en wenselijk creëren we zo nodig extra experimenteerruimte, zogeheten proeftuinen, om concepten of ideeën uit te testen.


Hoe werken we de geïntegreerde zorg de komende jaren uit?
In juni 2022 werd een externe consulting partner geselecteerd, i.e. We Care. De scope van hun opdracht is tweeledig:

  • het opstellen van het Interfederaal plan geïntegreerde zorg;

  • ondersteuning op het terrein van de hogervermelde 3 types van projecten (PGZ, P3 en GGZ-netwerken) om:
    •  de ontwikkeling en organisatie van geïntegreerde zorg op terrein mogelijk te maken en 5AIM te bereiken;
    • de huidige stand van zaken, lessons learned, e.d. van de lopende projecten te capteren en helder  te krijgen. In een tweede fase leggen we de nadruk op de ondersteuning/gerichte sturing van de projecten op het terrein in de richting van het nieuwe interfederaal plan.

Voor deze opdracht werken de FOD Volksgezondheid, het Riziv, de beleidscel en WeCare nauw samen. De opdracht loopt over een periode van 30 maanden.

Terug naar de homepagina geïntegreerde zorg

Contactgegevens

Indien u nog vragen heeft omtrent het project of in het algemeen over geïntegreerde zorg, aarzel dan niet uw vragen te sturen naar integratedcare@health.fgov.be.