Er is steeds meer vraag naar duurzaam geproduceerd hout. De consument wenst bij zijn aankoop een garantie dat het hout(product) dat hij gekozen heeft, effectief afkomstig is van duurzaam beheerd bos. Dat kan enkel door middel van een label, waarachter een certificatiesysteem zit.

Er zijn momenteel 2 labels gangbaar in België: FSC en PEFC. Het is mogelijk dat er in de toekomst nog andere labels bij komen.

HOE WERKT FSC?

De FSC-norm is gebaseerd op strenge criteria op economisch, maatschappelijk en milieuvlak, die verder aangepast worden aan de lokale context. Elke boseigenaar of bosbeheerder, eender waar ter wereld, kan zijn bos laten controleren volgens de FSC-vereisten. Deze controles op het terrein gebeuren door onafhankelijke bureaus en hebben minstens een keer per jaar plaats. Indien het bosbeheer voldoet aan de eisen wordt een FSC-boscertificaat uitgereikt, en kan het hout als FSC-gelabeld hout worden verkocht.

Om te kunnen garanderen dat een FSC-gelabeld product ook effectief afkomstig is uit een FSC-bos, is er ook een controle nodig langsheen de verwerkende keten tussen bos en eindklant. Elk bedrijf in deze keten wordt gecontroleerd op vlak van de traceerbaarheid van FSC-producten binnen het bedrijf. Als de regels gerespecteerd worden, ontvangt het bedrijf zijn eigen FSC- certificaat.

HOE WERKT PEFC?

PEFC Internationaal stelt samen met zijn stakeholders strikte criteria op waaraan duurzaam bosbeheer moet voldoen. Deze criteria worden op internationaal niveau vastgesteld en worden op lokaal niveau aangepast. De 76 criteria omvatten zowel de ecologische, sociale als economische aspecten van bosbeheer. Een onafhankelijke auditeur gaat op het terrein na of de bosbeheerders deze criteria naleven. Het PEFC-certificaat voor het bos garandeert duurzaam bosbeheer.

Eens het hout het bos verlaat, komt het terecht in een aaneenschakeling van bedrijven die het verwerken. Elk bedrijf dat PEFC wil verkopen, dient in het bezit te zijn van een controleketencertificaat (Chain of Custody). De hele keten dient gecertificeerd te zijn vooraleer een product gelabeld bij de eindconsument kan terechtkomen. Ook hier is er jaarlijks een controle van een onafhankelijke certificatie-instelling die nagaat of de onderneming wel degelijk voldoet aan de eisen van deze controleketen.

Als u uw bedrijf wenst te laten certificeren, neem dan contact op met:

FSC Belgium

Interleuvenlaan 62 Bus 28
3001 Heverlee (Leuven)
Tel:  016/394718
E-Mail: bart.holvoet@fsc.be
Webstite: www.fsc.be  |  www.ikzoekFSC.be
Facebook: www.facebook.com/FSCBelgium

PEFC Belgium vzw

PEFC Belgium asbl Bischoffsheimlaan 1-8, 3
1000 Brussel
Tél : 02 223 44 21 - Fax : 02 223 42 75
E-mail: info@pefc.be
Site web: www.pefc.be
Facebook: https://www.facebook.com/PEFCBelgium