Rookverbod in publieke plaatsen

 

De wet van 22 december 2009(link is external) betreffende een algemene regeling van rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming voor werknemers tegen tabaksrook schrijft voor dat alle gesloten publiek toegankelijke plaatsen in ons land (restaurants, tearooms en tavernes, cafés, discotheken, casino’s, winkels en commerciële centra, stations en luchthavens…) rookvrij moeten zijn.
Het rookverbod is permanent van kracht, ook tijdens privéfeesten en buiten de openingsuren.
De rookverbodstekens moeten goed zichtbaar worden aangebracht aan de ingang en in de zaak zelf. Asbakken zijn niet toegelaten.

In de rookkamer mag wel nog worden gerookt, maar deze moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • het moet gaan om een afgesloten ruimte, waarvan de deur altijd gesloten is;
  • de rookkamer beslaat maximaal 25% van de totale oppervlakte van de zaak;
  • er moet een rookafzuigsysteem voorzien zijn (minimaal debiet: opp. rookkamer x 15m³/u);
  • er mag geen voedsel of drank worden geserveerd. De klant mag zijn eigen drankje wel meenemen. Het personeel mag enkel schoonmaken en afruimen;
  • er mogen geen diensten worden aangeboden (bv. een televisie, kansspel, verdeelautomaat, …);
  • de rookkamer mag geen doorgang naar een andere publieke ruimte of naar de wc’s zijn;
  • de rookkamer moet aangeduid zijn als rookkamer.

 
Ook op het terras mag worden gerookt, op voorwaarde dat dit aan één zijde volledig open is.
 
De laatste jaren duiken veel waterpijp(shisha)bars op, wat de indruk zou kunnen wekken dat dit product niet onder het rookverbod valt. Dit klopt niet: zowel de roker als de uitbater kunnen worden vervolgd voor het roken van een waterpijp in een plaats waar het rookverbod geldt. Een waterpijp gebruiken kan enkel in de rookkamer die voldoet aan de hierboven vermelde voorwaarden.
 
Het rookverbod geldt ook voor de elektronische sigaret, ongeacht of ze nicotine bevat of niet én ook voor de voor roken bestemde kruidenproducten.
 
Voor meer informatie: Folder rookvrije horeca
 

In het openbaar vervoer

Het rookverbod is ook permanent van toepassing in alle voertuigen die gebruikt worden voor het openbaar vervoer dus ook wanneer zij buiten dienst zijn
 

Op de werkplek

Alle afgesloten werkruimtes en sociale voorzieningen in België zijn rookvrij. Een rookkamer is wel toegestaan (volgens de wettelijke voorwaarden).
 

In een voertuig

Sinds 14 mei 2020 verbiedt de wet van 4 mei 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2009(link is external) roken in de wagen in het bijzijn van een minderjarige (onder 18 jaar). Het verbod geldt voor alle geheel of gedeeltelijk afgesloten voertuigen met open of gesloten ramen. Het verbod geldt daarentegen niet wanneer het dak van het voertuig volledig weggeborgen is.