Huisarts/Algemene geneesheer
De algemene geneesheer, of ook dokter of huisarts* genoemd, is een arts die gespecialiseerd is in het vakgebied 'generalisme'. Deze arts werkt niet in een ziekenhuis maar wel in de ‘eerstelijnsgezondheidszorg’ en legt eventueel huisbezoeken af. Hij/zij is normaliter het aanspreekpunt voor mensen met gezondheidsproblemen in de ruimste betekenis van het woord. Hij houdt het overzicht over de globale situatie van de patiënt over een langere periode. De huisarts is zo ook de coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt.


Negentig procent van alle problemen die aan de huisarts worden voorgelegd, worden door hem of haar zelf afgehandeld. De resterende tien procent wordt doorverwezen naar een andere arts-specialist* of zorgverlener.


Artsen zijn in België gemachtigd de geneeskunde uit te oefenen indien het diploma werd geviseerd door de bevoegde instanties en indien zij ingeschreven zijn in de tabel van de Orde van Geneesheren.


Meer informatie en wetgeving over het beroep vindt u hier


Arts-specialist
Een patiënt consulteert een arts-specialist op afspraak. Een afspraak wordt bekomen, hetzij via een doorverwijzing van een huisarts of individuele zorgverlener, hetzij door er rechtstreeks contact mee op te nemen. Artsen-specialisten kunnen ofwel op zelfstandige basis werken, ofwel in een erkende gezondheidszorgvoorziening waaraan ze verbonden zijn, of beide. Artsen-specialisten leggen geen huisbezoeken af.


De wetgeving bepaalt de bijzondere erkenningscriteria van artsen-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de verschillende specialisaties (klik hier).

 
De erkenning van een geneeskundige specialisatie wordt in een wet gegoten (Koninklijk Besluit, afkorting: K.B.) en wordt in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De in België erkende geneeskundige specialisaties dragen de titel van geneesheer-specialist in de desbetreffende specialisatie.


Erkende specialisaties in België:
Anesthesiereanimatie - Arbeidsgeneeskunde - Cardiologie - Dermato-venereologie - Endocrino-Diabetologie - Functionele en professionele revalidatie van gehandicapten - Fysische geneeskunde - Gastro-enterologie - Geriatrie - Gynaecologie en verloskunde - Heelkunde - Intensieve zorgen - Inwendige geneeskunde - Klinische biologie - Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie - Nefrologie - Neurochirurgie - Neurologie - Neuropsychiatrie - Nucleaire geneeskunde - Nucleaire in vitro geneeskunde - Oftalmologie - Orthopedie - Otorhinolaryngologie - Pathologische anatomie - Pediatrie - Pediatrische neurologie - Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde - Pneumologie - Psychiatrie - Radiotherapie-Oncologie - Reumatologie - Revalidatie - Röntgendiagnose - Stomatologie - Urgentiegeneeskunde - Urologie.


Meer informatie en wetgeving over het beroep vindt u hier 

* zie Woordenlijst