Gesloten circuit

Biociden met een verhoogd risico voor de gezondheid behoren tot het gesloten circuit. Ze kunnen giftig, kankerverwekkend of schadelijk voor de voortplanting zijn. Daarom zijn deze biociden hoofdzakelijk voorbehouden voor professionele gebruikers volgens het Koninklijk Besluit van 4 april 2019.

Wil je een biocide van het gesloten circuit aankopen of verkopen? Registreer je dan online en leef de veiligheidsvoorschriften na. Dat is verplicht.

Alleen biociden die door de federale overheid zijn toegelaten mogen op de Belgische markt worden verkocht.  Je vindt ze in de lijst van toegelaten biociden. In deze lijst staat ook vermeld of het biocide behoort tot het gesloten circuit.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen kunnen er verplichtingen voor gebruikers en/of verkopers wegvallen. Ook het grote publiek mag dan bepaalde biociden van het gesloten circuit gebruiken. Raadpleeg de toelatingsakte in de lijst van toegelaten biociden om te weten of het product tot het vrije of gesloten circuit behoort en of er afwijkingen zijn op de regels van het gesloten circuit.

Campagne 'Biociden? Gebruik ze doordacht!'
Met de campagne ‘Biociden? Ik gebruik ze doordacht!’ reikt de FOD Volksgezondheid praktijkgerichte folders, infofiches en getuigenissen aan voor een veilig gebruik van biociden.

Naast een algemene folder voor de professionele gebruiker en voor de verkoper, is er voor een aantal specifieke sectoren gebundelde info   in een folder, een infofiche (veiligheidskaart) op posterformaat (A4) en een interviewartikel

Algemene folders
Houtverduurzaming
Horeca
Pluimvee
 
Schoonmaak
 
Textiel
 
Vlees
 

 

Wil je meer weten over wetgeving en procedures?

Surf naar onze kennisbank

Heb je een vraag?

Check de lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Of neem contact op met de helpdesk.