Het is verboden bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik in de handel te brengen, te verwerven, aan te bieden of te gebruiken indien ze niet vooraf erkend zijn door de minister van Volksgezondheid. De voorwaarden waaraan het middel moet voldoen, worden op advies van het Erkenningscomité vastgelegd in de erkenningsakte.

 

De voorwaarden omvatten onder meer:

  • de naam van het handelsmiddel
  • het erkenningsnummer
  • de samenstelling van het handelsmiddel
  • de etikettering (gevarencategorie, klasse, risicozinnen)
  • de teelten en te bestrijden organismen
  • de toepassingsvoorwaarden (dosis, tijdstip van toepassing, wachttijd voor de oogst,…)

 

Al deze gegevens worden via fytowebbekendgemaakt. U krijgt toegang tot de databank van de erkenningen van gewasbeschermingsmiddelen en kunt een keuze maken uit een brede waaier aan erkende middelen in België.

 

Document